Jak nasadit flash animaci na www stránky?

Nejprve je dobré si uvědomit, že file, kterému se říká flash se nedá nasadit do www stránky stejným způsobem jako obrázek.

Tzn. nefunguje <img> </img> Flash, tedy animace s koncovkou .swf se na stránky nasazuje pomocí tagu <object>. Trošku mi vadilo, že takto nasazený flash, bylo před použitím, pokud byl např. proklikávací, nejprve aktivovat. Platí pro IE.

Muselo se na něj kliknout a teprve potom byl aktivní a mohlo se kliknutím přejít na odkaz ve flashi. I to se dá vyřešit, nasazením scriptu, který flash aktivuje za vás.

Jak to vypadá v praxi? Umístíte si na server tento a následně do kódu stránky přidáte toto:

<!–[if IE]><script type=”text/javascript” src=”fix_eolas.js” defer=”defer”></script><![endif]–>

Takto máte vložený flash automaticky aktivovaný. No a pak ještě vložíte flash pomocí <object>. Je dobré vložit jej tak, aby byl rozpoznán více prohlížeči. Bohatě postačí if IE (je explorer) a !IE (není explorer – platí pro vše ostatní)

<!–[if!IE]> –><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”xxx.swf” width=”xxx” height=”xxx”> <![endif]–>
<!–[if IE]> –><object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″
codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0″
width=”xxx” height=”xxx”>
<param name=”=”movie” value=”xxx.swf” />
<!–><!—->
<param name=”loop” value=”true”/>
<param name=”menu” value=”false”/>
<p>alternativní zobrazení dat</p> </object> <!– <![endif]–>

Tak a teď co je co o)) xxx.swf je váš flash, kterému můžete dát plnouhodnotnou cestu např.:

http://www.vasweb.cz/files/flashe/flash_menu.swf
 

Parametry width=”xxx” height=”xxx” jsou snad jasné ne?

Hodně štěstí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.